Ratsutamine kuulub mitte-kontaktse tegevuse hulka, seega puudub ratsutajatel hobuse seljas võimalus viibida üksteisele lähemal, kui 2-3 meetrit. Rühmategevuseks ratsutamist pidada pole võimalik, kuna iga paar (ratsanik-hobune) treenib individuaalselt, kuni ta ei vaja treeneri kontaktset abi, mis ei ole Veskimetsa Ratsakeskuses lubatud.
Seega jätkame ratsutamise treeningutega sarnaselt seni kehtinud reeglite järgi, kus samal ajal võib maneežis olla 50% täituvus ehk max.12 hobust-ratsanikku.
Piirangud Veskimetsa Ratsakeskuses:

  • Kõik isikud, kes sisenevad Ratsakeskusesse, peavad kandma maski kogu ratsakeskuses viibimise aja, kui nad ei viibi hobuse seljas. Kaasa arvatud alla 12.aastased!
  • A-kursuse ja ABC-kursuse tunde ei toimu, et vältida treeneriga ja samuti omavahelist lähikontakti.
  • Algajate õpet ei toimu. (Algaja on isik, kellel puudub ratsutamiskogemus ja alles alustab ratsutamisega ning vajab kontaktset treeneri abi hobuse käsitlemisel ja ratsutamisõppel)
  • Riietusruumides viibimine on keelatud.

Ülaltoodud juhised ja piirangud kehtivad seni, kui Vabariigi Valitsus annab uued ametlikud korraldused.


Ratsutamistreeninguid täiskasvanutele korraldab Veskimetsa Tall OÜ ja infot leiate sellelt kodulehelt!
Ratsutamistreeninguid lastele korraldab SA Tallinna Ratsaspordikool.

Palun lugege infot Kooli kodulehelt www.ratsaspordikool.ee

Veskimetsa Ratsakeskus on Tallinna suurim ratsakeskus, koondades umbes 70 hobust ning kõiki ratsutamiseks ja hobusepidamiseks vajalikke rajatisi.
Meie põhitegevusteks on täiskasvanute ratsutamistundide korraldamine ning hobusekohtade rentimine, lisaks korraldame sünnipäevi ja talliekskursioone ning organiseerime koostöös Eesti Ratsaspordi Liidu jm organisatsioonidega hobustealaseid seminare, ja koolitusi.
Meil on suurepärane asukoht keset Tallinna linna, paikneme Loomaaia kõrval Paldiski maantee ääres, ümbritsetuna rohelusest.
Kel sooviks hobuste tegemistele pilku heita, ratsutamist õppida, oma juba olemasolevaid oskusi selles vallas lihvida või oma hobusega uude koju kolida, on teretulnud seitse päeva nädalas.